Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

JONATHAN WOLFF-LEARNING ABOUT OURSELVES FROM THE PANDEMIC

Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021
Εναρκτήρια εκδήλωση του «Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (διαδικτυακά).

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021
Μιχάλης Πάγκαλος, «Είναι απαραίτητη στην ηθική η ιδέα του υπερβατικού Καλού; Σκέψεις πάνω στη φιλοσοφία της Άιρις Μέρντοχ»

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Σάββατο 22 Μαΐου 2021
Άννα Λάζου (Μάιος), «Αισχύλου Πέρσαι-Ευμενίδες: μία προσέγγιση»

ANNALISA COLIVA-SKEPTICISM UNHINGED

Τρίτη 11 Μαΐου 2021
Annalisa Coliva is Professor of Philosophy at University of California Irvine. Her research focuses on epistemology, philosophy of mind and history of analytic philosophy.

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Γιάννης Πρελορέντζος, «Ο ρόλος της φιλοσοφίας στη ζωή και τον στοχασμό του Albert Camus και οι μείζονες πιο πρόσφατες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του έργου του»

PAMELA HIERONYMI-BEYOND BELIEF

Τρίτη 06 Απριλίου 2021
Pamela Hieronymi is a Professor of Philosophy at UCLA. Her research sits at the intersection of many different subfields: ethics, philosophy of mind, philosophy of action, and the lively discussion of moral responsibility and free will.

QUASSIM CASSAM-EXTREMISM: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Quassim Cassam is a Professor Philsophy at Warwick University and the author of six books on a range of subjects, including self-knowledge, perception, intellectual vices and conspiracy theories.

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021
Γιώργος Στείρης, «Οι φιλοσοφικές διαμάχες του 14ου-16ου αιώνα ως μέσο (ανα)συγκρότησης της νεοελληνικής ταυτότητας και συνείδησης»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Επιστήμη, κοινωνία και βιοηθική με(τά) την πανδημία.

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
Γιώργος Ηλιόπουλος, «Ο Γοργίας και η φιλοσοφία»